Aluminijski zatvarači za staklene boce

1. Žestoka pića

 
18x12mm aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex
Woodpulp

Dizajn
Lito print by CMYK, ili PMS

Mogućnost podjele na dvije strane

Pakiranje
Zatvarači su u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm u 5 nivoa
Količina po kutiji- 16 000 pcs.
Maksimalno 25 kutija na paleti = 400.000 komada na paleti
 
30x35mm aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex
Jednokratni podložak

Dizajn
- Lito print CMYK, ili  PMS
- Offset print – PMS
- Različite mogućnosti valjanja

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 2100 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 52.500 komada na paleti
 
30x44mm aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex
Tin

Jednokratni lijevak

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS
- Printanje na vrućoj foliji
- Gravura na vrhu

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 1.600 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 40.000 komada na paleti
 
31.5x60mm aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex
Tin

Jednokratni lijevak

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS
- Gravura sa strane
- Printanje na vrućoj foliji
- Gravura na vrhu

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 1.000 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 25.000 komada na paleti
 
Sirius aluminij
Design
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS
- Print na vrhu I sa strane
- Gravura na vrhu

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 490x320x350, 5 nivoa
- Količina u kutiji 840 komada
- Količina na paleti 21.000 komada
 
GPI 400/33 s
Podlošci
EPE podložak

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 490x320x350, 5 nivoa
- Količina u kutiji 2.500 komada
- Količina na paleti 62.500 komada
 

2. Vino

 
22X30 aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 4.200 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 105.000 komada na paleti
 
25x33 aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 3.000 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 75.000 komada na paleti
 
28x44 aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex
Jednokratni podložak

Dizajn
- Lito print CMYK, ili  PMS
- Gravura sa strane
- Offset print – PMS
- Različite mogućnosti valjanja

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 1.700  komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 42.500 komada na paleti
 
30x24 aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex

Dizajn
- Lito print CMYK, ili  PMS

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 3.000 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 75.000 komada na paleti
 
30x60mm aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex
Tin

Jednokratni lijevak

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS
- Printanje na vrućoj foliji

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 1.100 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 27.500 komada na paleti
 
Vinstar Smart 30x60 aluminij
Podlošci
Podlošci bez sadržaja PVC-a

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS
- Printanje na vrućoj foliji

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 1.100 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 27.500 komada na paleti
 

3. Mineralna voda i bezalkoholna pića

 
28C15,4 mm aluminij
Područje primjene
- Gazirana i mirna pića, juicevi, nektari. Mogućnost pasterizacije (bez PVCa) i sterilizacije.

Podlošci
- PVC(phthalate free) mješavina je u sukladnosti sa direktivom 2011/10/EC vezano za kontakt sa hranom, vezano na polimerne materijale i proizvode od  plastike te njihovih derivata. Isto tako je u skladu sa direktivom te direktivom 2002/72/EC od 06.08.2002, 2007/72/EC od 06.08.2002, 2007/19/EC od 02.04.2007 direktivom 2002/72/EC.
- PVC free materijal

Dizajn
- Litho print CMYK, ili PMS
- Može se printati 5 raznih dijelova

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 5.800 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 145.000 komada na paleti
 
Dorado aluminij
Područje primjene
- Gazirana i negazirana pića, bezalkoholna pića, juicevi, nektari. Mogućnost pasterizacije.

Podložak
- PVC –free sadržaj, hladno punjenje

Dizajn
- Lito CMYK, ili PMS

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 4.600 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti = 115.000 komada na paleti
 

4. Maslinovo ulje i hrana

 
31,5X24 mm aluminij
Podložak
- EPE podložak
- Saranex
- Podložak za lijevak za ulja

Dizajn
- Lito print CMYK , ili PMS
- Dvije strane ili bez
- Gravura na vrhu

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 2.800 komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti =70.000 komada na paleti
 
31,5X44 mm aluminij
Podložak
- EPE podložak
- Saranex
- Jednokratni lijevak
- Podožak za lijevak za maslinovo ulje

Design
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS
- Gravura sa strane
- Printanje na vrućoj foliji
- Gravura na vrhu
- Različite mogućnosti valjanja

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 1.400  komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti =35.000 komada na paleti
 
31,5X60 mm aluminij
Podlošci
EPE podložak
Saranex
Tin

Jednokratni lijevak

Dizajn
- Lito print CMYK, ili PMS
- Offset print – PMS
- Gravura sa strane
- Printanje na vrućoj foliji
- Gravura na vrhu

Pakiranje
- Zatvarači su  u PE vrećama, u kartonskim kutijama 600х400х360cm  u 5 nivoa
- Količina po kutiji 1.000  komada
- Maksimalno 25 kutija po paleti =25.000 komada na paleti